De mystiek van Direct Healing

Illustratie uit het boek'De mystiek van Direct Healing’ is uitgegeven bij Synthese in december 2017 en heeft filosofisch gezien ‘Philia-Sophia’ als uitgangspunt.

Het boek is geïnspireerd door Paul Ellsworth. Bent u op zoek naar het boek 'Direct healing' van Ellsworth, klik dan hier.

Samenvatting
Illustratie uit hoofdstuk 3 door Kike Spahr van der Hoek In dit werk doet Beren Hanson een poging antwoord te vinden op de vraag: wat is 'spontane genezing'? Kennis alleen blijkt hiervoor ontoereikend. Wie echt inzicht wil verwerven in de betekenis van ziekte en gezondheid moet het verband leggen tussen aanleg, levensinstelling, levensomstandigheden, de andere mensen om je heen en de specifieke functies die het eigen organisme binnen het geheel van het bestaan te vervullen heeft. Toegang tot medische zorg is niet voldoende om ziekten en lichamelijke gebreken 'op te heffen'.

Ziekte komt niet 'toevallig' op je pad. Werkelijke genezing heeft betrekking op het hele leven. Geestelijke vormen van genezing (healing) staan op gespannen voet met eenzijdig financieel-economisch gewin; 'spiritualiteit' staat immers haaks op door egoïsme gedreven eigenbelang. Het economische model van de reguliere gezondheidszorg leidt dan ook tot problemen. Dat moet en kan anders.

Omslag van het boek

'De mystiek van Direct Healing' verwoordt de concrete ervaring van: 'je onmiddellijk spiritueel geheeld voelen' en formuleert tezelfdertijd een geestelijke in plaats van een louter materialistische filosofie van de geneeskunde.

Daarnaast raakt dit onderwerp direct aan de centrale spanningsvelden waar we aan het begin van de 21e eeuw mee te maken hebben: oorlog en conflict versus innerlijke vrede, en kapitalistische economie versus ecologie.

Hier vindt u informatie over ons privacybeleid